Veelgestelde vragen

Angstvrije methode

Ja, de training heeft zeker zin! Belangrijk is dat de hond niet alleen thuis wordt gelaten buiten de sessies om. Je kunt hiervoor tijdelijk gebruik maken van oppas, dagopvang voor de hond of een bezorgdienst voor de boodschappen. Door de hond succeservaringen te laten opdoen met het alleen thuis zijn, kan het vertrouwen groeien. Dit is essentieel om succes te boeken met deze training.

Ik werk vanuit een hondvriendelijke methode, zonder angst, dwang, straf of pijn. Er is geduld en begrip voor het angstige gevoel van de hond nodig. Denk je maar eens in dat jij zelf in paniek raakt, hoe voel je je dan? En wat heb jij nodig om dat gevoel te kunnen verwerken? Het is wetenschappelijk bewezen dat er tijdens stress niet geleerd kan worden, dat geldt voor mensen en honden. 

Samen werken we dus toe naar het omvormen van die automatische reactie in jouw hond, in die indringende emotie, om zo toe te werken naar een situatie waarin jouw hond het aankan om even alleen te zijn. Omdat hij weet (heeft ervaren!) dat hij dat kan. 

Jazeker. Belangrijk bij het stellen van haalbare doelen is, dat je rekening houdt met de ras-eigenschappen van jouw hond. De methode gaat niet uit van bepaald gedrag ‘uit de hond trainen’, maar van het leren omgaan met alleen thuis zijn.

Waarschijnlijk niet; de vorm van training en begeleiding die ik bied is intensief en vraagt veel commitment en geduld. We gaan echt een samenwerking met elkaar aan. Hoe is de slagingskans het grootst? Als jij volledig staat achter een angst- en dwangvrije training en het geduld kan opbrengen om op het tempo van jouw hond te werken. Lees wat jij kunt doen om jouw doel te behalen; een ontspannen hond die zichzelf is en goed alleen kan zijn.

Dit verschilt echt per hond; voor sommigen is een (hele) korte periode alleen zijn zonder stress na een aantal weken of maanden een haalbaar doel en voor andere honden is dat wellicht een aantal uur na een paar weken/maanden tot jaar training. Jouw hond bepaalt het tempo! En weet je, op het tempo van je hond  behaal je uiteindelijk veel sneller resultaat en zie jij je vrijheid weer groeien. De zogenaamde “quick fixes” (snelle oplossingen die elders aangeboden worden) zijn niet vrij van angst, pijn of stress en daarom zal Pipilou Helpt deze nooit hanteren. 

jack kijkt verdrietig met vraagteken

Jong geleerd training

Honden zijn van nature sociale dieren, ze zijn graag bij je en op hun best in een groep. Dat kunnen andere honden of dieren zijn, of mensen. Pups hebben de behoefte aan samenzijn in grotere mate, want zij missen hun nestgenootjes en moeder. Door de pup spelenderwijs en in kleine stapjes (op zijn eigen tempo) te laten zien dat de wereld niet vergaat als jij kort uit zicht verdwijnt, is de kans het grootst dat de pup zich ontwikkelt tot een zelfstandige hond die ontspannen alleen thuis kan zijn. Dat is ook in jouw voordeel wanneer je bijvoorbeeld gaat werken of een boodschap doet. Het heel rustig opbouwen is hierin het allerbelangrijkste, want als je niet op het tempo van de pup werkt ga je te snel en dat betekent dan stress en negatieve ervaringen die in het brein opgeslagen worden. Dat kan zeer nadelig zijn voor het toekomstig alleen zijn van de hond. Dit kan zich onder andere uiten in blaffen, huilen, piepen, slopen of onzindelijkheid als jij van huis bent.

Door je pup te laten blaffen/huilen zal de pup een grote mate van stress ervaren. Daarnaast bouwt hij zo geen vertrouwen op, in jou en zijn eigen kunnen. Juist dat vertrouwen heeft de pup nodig om uit te groeien tot een zelfstandige hond die ontspannen (een verantwoorde tijd) alleen thuis kan zijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat er tijdens stress niet geleerd kan worden, dat geldt voor mensen en honden. Door onder de stressdrempel te blijven kan er geleerd worden en kun je goede stappen maken met je pup. Dus het “anders leert hij het nooit” gaat niet op als je het welzijn van je hond wilt waarborgen. Hij leert juist sneller en beter als je hem leert te vertrouwen op jou en hemzelf. En daar ga ik je mee helpen!

Dat verschilt per hond. We houden continu het tempo van jouw pup aan, dan leert hij het snelst en daar heeft iedereen het meeste baat bij. Als je zorgt dat jouw pup de eerste periode nooit alleen is, zorg je voor de ideale omstandigheden om samen te gaan trainen; zonder stress en in vertrouwen opbouwend.

Veel mensen willen na een paar weken vakantie weer gaan werken en de pup uren alleen laten. Dat is niet passend bij de natuurlijke behoeften van de pup. Het gaat echt om opbouw in kleine stapjes. Dus de oppas zal zeker langer nodig zijn dan een paar weekjes. Het is een hondenbaby en je mag het vergelijken met een mensenbaby. Een pup kan al wel lopen, maar is nog enorm in ontwikkeling. Mensenkinderen laat je ook nog niet alleen als ze peuter of kleuter zijn. Zo moet je het ook voor je pup zien. Geduld is onontbeerlijk, alleen dan kun je goed bouwen aan een veilig en ontspannen gevoel.

Alleen eigenaren die bewust omgaan met het welzijn van hun pup komen in aanmerking. Jij staat hierbij volledig achter een positieve training; angst- en dwangvrij. Daarnaast heb je het geduld om op het tempo van jouw pup te werken. Je zorgt voor oppas op de momenten dat je er zelf niet kan zijn en de pup verblijft in die essentiële eerste periode steevast in dezelfde ruimte als de mens die de pup gezelschap houdt.
Jazeker. Alleen als de pup al stressvolle ervaringen heeft met alleen zijn en verlatingsangst heeft opgebouwd, dan zal de training Hulp op maat voor jouw hond met verlatingsangst ingezet moeten worden. Je kunt dit in veel gevallen voorkomen door je pup niet te laten huilen of blaffen en in dezelfde ruimte als de pup te verblijven in deze eerste belangrijke periode.
Ik werk enkel vanuit een hondvriendelijke methode, zonder angst, dwang, straf of pijn. Er is geduld en begrip voor de ontwikkeling van de pup nodig. Er wordt op het tempo van jouw pup gewerkt en er is geen sprake van onderdrukking of dwang.
Jazeker. Belangrijk is echter dat de pup niet alleen thuis wordt gelaten buiten de sessies van training om. Je kunt hiervoor (tijdelijk) gebruikmaken van oppas thuis, een andere geschikte vorm van dagopvang voor de pup en een bezorgdienst voor de boodschappen. Door de pup succeservaringen te laten opdoen in de training kan het vertrouwen groeien. Vertrouwen is essentieel voor een ontspannen hond thuis.
Jazeker, de periode van begeleiding die je hebt gekozen is ook voor andere vragen. De nadruk ligt in de eerste instantie op de Jong geleerd training, maar voor andere vragen is zeker ruimte. Daarnaast krijg je begeleiding bij socialisatie en habituatie gedurende de periode van je pakket.

Pakketten & Verlenging

Verlatingsangst ontstaat niet zomaar en los je ook niet zomaar in één sessie op. De pakketten die ik aanbied zijn zo samengesteld dat je een mooie start maakt om jouw hond te leren ontspannen zonder jou thuis te zijn. 

Na de training weet wat jij precies moet doen om het traject zelfstandig, samen met jouw hond, voort te zetten. Een los consult kan dan altijd als je vragen hebt of een steuntje in de rug nodig hebt. 

Na het volbrengen van de 6 of 12 weken is er de mogelijkheid tot verlenging van je begeleiding. Je kunt kiezen voor verlenging van 4 weken volgens een ‘light’-methode of voor een verlenging van 6 of 12 weken volgens de ‘intensieve-methode’. Mocht je meer behoefte hebben aan een los moment van overleg en begeleiding, dan is ook een los consult mogelijk.

hondje dat opgerold ligt te slapen

Mijn vraag staat er niet tussen!

Ben je geïnteresseerd in mijn angstvrije methode om je hond te helpen met alleen thuis zijn? Maar heb je nog vragen en staan die hier niet tussen? Stuur mij dan een berichtje via het contactformulier. Ik hoor graag van je!

zet nu de stap

Wil jij weer zonder zorgen boodschappen doen of naar de film terwijl je hond ontspannen thuis blijft? Dat kan!